Paroles Nou Kay En Drive

O swè a pa ni rété bokay (x2)
Tout moun ka chèché an koté pou alé
Tout moun lé an mové swaré
so an nou ay

Di mwen ki plan ki ni
O swè a nou key an driv
Simen lan fini
O swè a nou key an driv
Astiké lé shoes, ripassé lé chimiz
Mwen ka passé check ou
O swè a nou key an driv
Di mwen ki plan ki ni
O swè a nou key an driv
Simen lan fini
O swè a nou key an driv
Astiké lé shoes, ripassé lé chimiz
Mwen ka passé check ou
An ou ay

Yeah
Mwen ka voyé deu texto
fok mwen trouvé an sexy ilico presto
leslie kassé épi ex li
é kon i ni an gwo pwel mwen key meney resto
attan’ leslie réponn’ mwen texto
« Atchelman ou ka sonjé mwen sacré escro, mwen sav ke mwen costo recto verso, mè mwen ka diw o swè a ou pé ké trapé piess bo »
Swaré a fini koumansé yo ja ka ban mwen an drib
Sé sur o swè a fok mwen rivé alé an driv
Premiyé essè a planté, fok mwen réfléchi pou pé trouvé an plan B

Boom
Di mwen ki plan ki ni
O swè a nou key an driv
Simen lan fini
O swè a nou key an driv
Astiké lé shoes, ripassé lé chimiz
Mwen ka passé check ou
O swè a nou key an driv
Di mwen ki plan ki ni
O swè a nou key an driv
Simen lan fini
O swè a nou key an driv
Astiké lé shoes, ripassé lé chimiz
Mwen ka passé check ou
hey

mwen ja sapé
mwen ni la class
mwen ni le plen lessans é mwen pa lass
mwen ka kriyé an solda ki palé mwen di an swaré
sa sur é serten koutala ke plan mwen an pé ké fwaré
allo poto ki manniyè sa ka passé
« dépéché kow vini, swaré a la ka krazé »
mwen ka kouri an loto a
mwen ja bizwen alé
mè lè mwen tounen la clé a
i pa té lé démaré
loto a palé démaré i lé ban mwen an drib
Sé sur o swè a fok mwen rivé alé an driv
Déziyèm essè a planté, fok mwen réfléchi pou pé trouvé an plan C

Di mwen ki plan ki ni
O swè a nou key an driv
Simen lan fini
O swè a nou key an driv
Astiké lé shoes, ripassé lé chimiz
Mwen ka passé check ou
O swè a nou key an driv
Di mwen ki plan ki ni
O swè a nou key an driv
Simen lan fini
O swè a nou key an driv
Astiké lé shoes, ripassé lé chimiz
Mwen ka passé check ou

Ahhh

Mwen la ka poussé an loto i ja innè di maten
Ou lé di mwen a lè tala mwen an mitan an chimen
Pendan mwen la ka babiyé mwen ka ritounen ko mwen
Mwen ka wè an loto plen fanm é yo tout’ la ka ri mwen
Mwen pa sav si sé Bondiyé ou bien si mwen chansé
Mè sé fanm lan ka di mwen yo ka mennen mwen dansé
Mwen mandé yo ki koté, yo di mwen pa flipé
lè mwen rivé mwen ka wè sé la mwen té lé alé

ahahahah

O swè a mwen soti
Oui mwen alé an driv
Weekend la fini
Mè mwen alé an driv
dépozé lé shoes, é ranjé lé chimiz
O prochen rendez-vous
nou ké viré alé an driv (x2)

(719)

Les paroles publiées sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs et sont par conséquent protégés par les droits d'auteur.
Commentaires

Paroles disponibles

Tout afficher