Paroles Love Adan Tché Mwen

Mwen ké fè tout pou toujou ni Love adan tchè mwen
Déterminasion en zié mwen
Fè tout pou toujou rété en lè chimin mwen
Fè tout pou pa jin dévié non, pou pa jin ladjé non Tjimbé rèd pas moli oh oh oh
Sé sa manman di mwen dépi tou piti oh oh oh éh
Mi atjèlmen mwen grandi oh oh oh
Sé li pli grand princip mwen dan la vi oh oh oh
Mè mm si mwen bien conscien, ke le mond méchan yeah
Ke vré valè pa ni pwoi douvan l’ajen, ke moun ka pété lé plomb tibrin tro souven yeah
La hèn ka instalé telmen facilmen mè…
Mwen ké fè tout pou toujou ni Love adan tchè mwen
Détermination en zié mwen
Fè tout pou toujou rété en lè chimin mwen
Fè tout pou pa jin dévié non, pou pa jin ladjé non Mwen sav ke pèsonn pa a l’abri é ke ayien pa établi
Ninpot ki jou mwen pé fébli é kité ko mwen envahi
Paw. en raj ki la ki ka grandi, an didan mwen y ka bouilli
Lè mwen ka wè injistis ki ni, moun ka mo faim dan la ri
Maléré ka pléré pendan ke sa ki ni la ka ri woy
Violens é compani, tchwé moun kon si sa minim
Mwen colè lè mwen wè profitasion si lè démuni
Ohohoh oh… Obligé mwen ni Bondié an limiè
Pou toujou ni Love adan tchè mwen
Déterminasion an zié mwen
Fè tout pou toujou rété an lè chimin mwen
Fè tout pou pa jin dévié non, pa jin ladjé non

(858)

Les paroles publiées sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs et sont par conséquent protégés par les droits d'auteur.
Commentaires

Le clip