Paroles Pa Gadé

REFREN

ADMIRAL T:
A pa sa’w ka kwè la mwen téka gadé
An té sèten kè’w téké di mwen gadé
Baby sé vou tousèl kè mwen ka gadé
Sa ka fan’an ri mè mwen paka manti ba’w

DJANAH:
Mwen sèten kè lè mwen pala’w ka gadé
Pa fè konsi dapré’w ou paka gadé
Anplis an sèten kè’y vwè ou gadé’y
Fanm kay pli vit ki nonm mè sa an tèt aw

Pwèmyé Kouplé

ADMIRAL T:
Ok mwen ka avoué kè mwen gadé
Kon vou mèm gadé
Si bondyé ban nou zyé sé pou nou gadé
Mè baby ou sav byen kè sa pa vé di ayen
Alò pa boudé
Fò pa kè sa mèt pwoblèm antrè nou dé baby

DJANAH:
Mwen té sav sa
ou vwè ki jan’w té ja ka manti ban mwen
Ou pépa anpéché’w gadé
mèm an prézans an mwen
Sé pa jalouz mwen jalouz
mè sa ka énèwvé mwen
Lè’w vwè nou adé pa gadé moun
Rèspekté mwen
Si mwen téka fè kon vou ka ou téké di mwen
An plis lè mwen diw sa ou ka rèdi mwen

REFREN

Dézyèm Kouplé

ADMIRAL T:
Mwen pa konèt pon nonm ki paka gadé
Sé konsa dèpi l’homme de Néandertal
Jis gadé mwen ka gadé, pa fè ayen dè mal
Dayè fanm piw ki nonm, yo ni dé lidé bèstyal

DJANAH:
Sé pa pou lé mèm rézon kè nou ka gadé
Antrè fanm sa toutafè nòwmal
Nou ka gadé vètman, kwafiw, lé détay
Zòt, zòt ka gadé fès lé pawti jénital
Ou ka rensé zyé aw
Kayè an pa asé byen ba’w
Ou ka dévoré fanm du regard

ADMIRAL T:
Chéri ou kay two lwen
Pa fè kòlè vini’w an bwa an mwen
Pon yon pépa test sèw ki pli bèl ban mwen

DJANAH:
A pa dèsa kè mwen ka palé
Ou ka éséyé chanjé sijè dapré’w
Mè si mwen sa paka maché
An ka vwè’y ka gadé mè’y ka ozé di mwen

REFREN

Twazyèm Kouplé

DJANAH:
Chak fanm kika pasé
Ou ka gadé’y suwtou si’y an fòwm
Pa di mwen non

ADMIRAL T:
Mwen sav jan saka pasé
Zòt fanm surtout lè zòt ansanm
ka palé dè nonm
Pou on ti ayen zòt vlé kasé
Pa janmen vlé kwè Adan inosans a on nonm

DJANAH:
Fin èvè sa mwen ni asé
Zòt tout mèm jan la
Douvan fanm on nonm ka rété on nonm

REFREN

A: Hé ki wòl aw èvè misyé
Poukwa’w ka gadé misyé konsa
D: J’le regardais pas
A: An vwè’w ka gadé’y
ou ka di mwen ou pa gadé’y
D: Ben j’te dis que non
A: Ou branché si misyé ou kwa
D: Vas y pense ce que tu veux
A: Awa an pa’a dakò, an Sé on tèbè a
D: Je t’ai dit que non
A: Pa gadé pon Moun, Pa gadé’y
D: Je t’ai dit que je ne le regardais pas !

(1181)

Les paroles publiées sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs et sont par conséquent protégés par les droits d'auteur.
Commentaires