Paroles An Ka Fè Lé Bay

Nonm pa ayen si tè
Jodla ou la dèmen ou pala
Si pyé soutè
Ki Moun Ké sonjé-w kon Che Guevara
Lavila kout mwen Sav sa
Donk touléjou mwen ka Fè débouya
Pon Moun pa konèt dèmen

Touléjou bondyé fè jou mwen ka vwè
Fanm ka pléré épi Nonm ka soufè
Donk Mwen ka Fè sa mwen ni a Fè
Pou la fanmi manjé a fen
An ka Fè lé bay (2)
A fen a yo

Lévé toupiti
Si ghetto gwada city
Fè débouya pou siwviv
Pen é konfiti
Sé sa ki ni sèwten midi
Ekstratérès kon E.T
Ay lékol pwofésè pani pon pityé
Stigmatizé, mwen abityé
I di mwen sé moun ghetto
Mwen péké ay lwen donk
Palapenn vin lékòl étidyé

Donk mwen ka travay
touléjou fè rantré lozèy
Pran swen dè timoun an mwen
Ba yo lé bon konsèy
Mwen Sav ola mwen sòti
É mwen Sav ola mwen Kay
Pani soumétyé sa fò mwen fè an ka fè
Bobo ka sényé mè nou paka pléré
Papa lévé nou konsi nou té lawmé
Ponp, traksyon, kò la bien géné (4)

Touléjou bondyé fè jou mwen ka vwè
Fanm ka pléré épi Nonm ka soufè
Donk Mwen ka Fè sa mwen ni a Fè
Pou la fanmi manjé a fen
An ka Fè lé bay (2)
A fen a yo an!!

Ay chèché kòb-la la-y yé
Pa rété bwa kwazé
Pani ayen san ayen
Travay tousèl ka péyé
Bondyé tousèl ki mèt
Ka véyé si-w kon santinèl
Mové lang mové Lang ou ja konèt
Yo vé pa vwè-w ka ri
Sa yo lé sé vwè-w ka pléré
Lévé an lari
Mè kon zétwal mwen lé kléré
An Sòti Two lwen
Yo di lajòl pa fèt pou chyen
Ès sé yenki sa ka sanm mwen
Sonbré Dan lilisit
Léchèk ou la réisit

Touléjou bondyé fè jou mwen ka vwè
Fanm ka pléré épi Nonm ka soufè
Donk Mwen ka Fè sa mwen ni a Fè
Pou la fanmi manjé a fen
An ka Fè lé bay (2)
A fen a yo

Nonm pa ayen si tè
Jòdla ou la dèmen ou pala
Si pyé soutè
Ki Moun Ké sonjé-w kon Che Guevara
Lavila kout mwen Sav sa
Donk touléjou mwen ka fè débouya
Pon Moun pa konet dèmen

An ni on mantalité géwyé
Ka travay mèm lé jou Fèwyé
Paka atann si pon Moun
Kay chèché lajan la la-y yé
Ka fonsé kon vwati bélyé
Time Is money
Paka atann si rsa rmi
Mwen ka Travay pannan kè Moun ka Domi

Touléjou bondyé fè jou mwen ka vwè
Fanm ka pléré épi Nonm ka soufè
Donk Mwen ka Fè sa mwen ni a Fè
Pou la fanmi manjé a fen
An ka Fè lé bay (2)
A fen a yo

Touléjou
Fanm ka pléré épi Nonm ka soufè
Donk Mwen ka Fè sa mwen ni a Fè
Pou la fanmi manjé a fen
An ka Fè lé bay (2)
A fen a yo

Lévé toupiti
Si ghetto gwada city
Fè débouya pou siwviv
Sawdin é diri
Sé sa ki ni sèwten midi
Èkstratérès kon E.T
Ay lékol pwofésè pani pon pityé
Stigmatizé, mwen abityé
I di, mwen sé Moun ghetto
Mwen péké ay lwen donk
Palapenn vin lékol étidyé
STA stay true anyway

(3027)

Les paroles publiées sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs et sont par conséquent protégés par les droits d'auteur.
Commentaires